Kategorier
Vad ska vi göra?

9. Livsfarligt läge! Larma! Andning, Blödning, Chock – en parabel

CPR training – Chest compressions performed on a CPR dummy

Här om dagen var jag på HLR-kurs – det gällde att pumpa tillräckligt hårt på plastbröstet så det blev ett klickljud och räkna högt till 30. Jag var på en liknade kurs för sådär 25 år sedan. Dockan var annorlunda och jag vill minnas att en inte skulle göra så många kompressioner innan det var dags för inblåsning. Men ett budskap var detsamma: även om du inte är utbildad och helt säker på vad som bör göras om någon faller ihop framför dig: gör något! Det minsta är förstås att larma ambulans, men försök också hjälpa personen direkt. Risken att du gör något värre är försumbar jämfört med risken för det som händer om ingen ingriper.

Vid det här laget är det nog tydligt vart den här parabeln är på väg. Likheterna är faktiskt slående. Patienten är redan i ett skrämmande dåligt tillstånd. Det står helt klart att om vi inte gör något kommer det att gå riktigt illa.

På kursen fick vi också lära oss att starta med L, som står för livsfarligt läge. Överblicka situationen innan du tar dig an den skadade. Finns risk för att du själv eller andra skadas om du ingriper? I det här fallet är det ofarligt att ingripa i den här delen av världen, just nu. Nättrollen kan hugga tänderna i dig om du når ut tillräckligt väl med din räddningsaktion eller du kan lagföras om du blockerar trafiken. Men du riskerar inte liv och lem. Däremot är ju läget redan livsfarligt om vi inte ingriper.

Larma! På kursens instruktionsfilm berättade en sköterska på larmcentralen att den som svarar alltid är med och hjälper och instruerar uppringaren om vad som behöver göras. Jag skulle vilja kunna ringa 112 och få lugn och saklig vägledning om vad jag ska göra i det här fallet, men den samhällsservicen existerar inte. Det bästa jag kan göra är att läsa och lära och diskutera strategier med andra. Men larma går att göra på många sätt. Som Greta Thunberg som skrek sig hes i en klimatdemo jag deltog i för inte så länge sedan. Eller som hon och andra i Fridays for Future nyligen gjorde genom att ropa ut obekväma frågor på SAS årsstämma. Eller som Rebellmammorna gör så ofta de kan. Det som larmar bäst är det som når ut i de stora medierna. För där får det resonans.

Tänk på Andning, Blödning, Chock! Avlägsna andningshinder, stoppa blodförlusten så snabbt det går, håll koll på chocksymptom. Jag är inte specialutbildad för det här, men fattar grunderna. Det som kväver måste upphöra och försvinna, om inte blod bokstavligen rinner ut så gör tiden det. Och vi ser redan tecken på chock.

På kursen pratade kursledaren också om att dra in andra, alla som råkar vara i närheten, i räddningsförsöket. Det har jag lärt mig. Därför finns nu under rubriken Länkar en påbörjad lista med olika organisationer där det går att hitta massor av andra som vill delta i räddningsaktionen. Och några hemsidor med information om patientens tillstånd.

Livsfarligt läge! Larma och ingrip!

Kategorier
Vad ska vi göra?

6. Politisk på det politiska sättet – rösta 9 juni

”Vad tycker du är det allra viktigaste som jag, som ung student, skulle kunna göra? Mobilisera mina medstudenter – eller vad?”

Frågan ställdes av en 20-årig kvinna efter en föreläsning av Karin Bäckstrand, statsvetenskaplig miljö- och klimatforskare som skrivit mycket om nationalstatens roll i den nödvändiga omställningen och också ingått i Klimatpolitiska rådet. Inte bara 20-åriga studenter utan många andra vill veta vad vi kan göra, nu, här och konkret, för att slippa bli kokta, grillade eller dränkta eller se våra barn och barnbarn bli det.

Karin Bäckstrand gav henne statsvetarsvaret: det måste vara stater och parlament som driver omställningen. Därför måste vi driva dem till det. Hennes förslag var att organisera sig i ett politiskt parti och driva omställningsfrågorna där. Helt enkelt driva politik på det klassiskt politiska sättet.

Mest har jag skrivit i den här bloggen om att göra individuella handlingar politiska. Som att dra ner på vår egen prylkonsumtion och få andra att göra samma sak, inte minst genom att påverka exempelvis kommuner att skapa bättre möjligheter för det sättet att leva. Och det är nödvändigt med en allmän omställning av våra privata liv. Men, som killen på tåget påpekade, det räcker inte så länge Amazon släpper ut växthusgaser i ett tempo som jag och de jag känner aldrig kan komma i närheten av. Och oljebolagen fortsätter pumpa upp och sälja lika mycket olja som hittills, eller mer. Vad gör vi åt det? Bojkottar Amazon och Shell? Tyvärr är inte kundbojkotter särskilt effektiva. Det krävs mycket starkare aktörer än konsumentorganisationer här.

Det går inte att komma ifrån. Det finns just nu inga andra tillräckligt starka aktörer än regeringar som staters företrädare som kan driva fram förändringar och sätta stopp för fossilutvinning och fossildrift. Förutom stater finns sammanslutningar av stater, där EU är en av de mäktigare i världen. Just nu utspelas flera viktiga strider om miljön och klimatet där. Den svenska regeringen agerar bromskloss mot positiv förändring. ”Från otillräcklig till katastrofal!” är Naturskyddsföreningens omdöme om svensk politik under Tidöregeringens första år.

Den 9 juni är det val av 21 ledamöter från Sverige till EU-parlamentet. Det går förstås också att förtidsrösta. Vi behöver agera på många olika sätt för att slippa bli kokta, grillade och dränkta och bland de sätten är att driva politik genom de politiska församlingarna. Just nu är det särskilt viktigt att sätta sig in i de svenska partiernas politik inför EU-valet. Och att faktiskt rösta.

Kategorier
Vad ska vi göra?

5. Prata om framtidens choklad!

Det krävs ett stopp för fossilproduktionen och det behövs att vi själva ställer om vårt sätt att konsumera. För båda uppgifterna gäller att tillräckligt många måste engagera sig. Om det blir generalstrejk istället för enbart skolstrejk. Om många vänder sig ifrån politiska partier som inte driver en rättvis klimatpolitik istället för att stödja dem som vägrar göra det rätta. Om hundratusentals människor och inte en handfull aktivister resolut skulle försöka hindra fossilhanteringen, då skulle världen bli annorlunda.

Varför händer inte det här? Per Espen Stoknes är psykolog och grön politiker. Han menar att det är det mänskliga sättet att tänka och känna i relation till hur budskapet om klimatkrisen brukar kommuniceras av experter och journalister, som får den perversa effekten att de flesta gör alldeles för lite. Eller helt fel saker. Jag delar kanske inte Stoknes idéer om hur de politiska hindren ser ut, men jag tror på hans fem Dn – psykologiska barriärer som människor generellt utvecklar istället för att göra det som behövs:

Distance – avstånd, kallar Stoknes en av barriärerna. Vi som inte utsätts direkt reagerar inte eftersom klimatkrisen bara drabbar andra långt bort. Det här hindret kanske håller på att brytas ner nu när extremväder påverkar människor allt oftare även i rika delar av världen. Kanske går det fortfarande att känna att klimatkrisen är långt bort när vår källare svämmar över eller skidliften stänger för att det bara regnar och inte snöar. Men om vårt hus brinner ner i en ostoppbar skogsbrand eller min sköra gamla pappa dör under den ovanligt långa värmeböljan – känns den globala uppvärmningen fortfarande som något som inte berör mig?

Doom – sättet att kommunicera klimatrisen på handlar ofta om att vi står inför en domedag; katastrofen väntar om hörnet. Det budskapet är bara för jobbigt. Det här vill vi verkligen inte tänka på!

Dissonance – det finns en dissonans mellan vad de flesta av oss vet om den globala uppvärmningen och vad vi själva gör. Vi tittar hellre på nya avsnitt i teveserien, lägger ut foton av kidsen på FB eller går på yoga än deltar i klimatdemon eller skriver debattinlägg om klimatpolitik. Vi väljer köttkrogen istället för den veganska. Och vi behåller hellre den goda stämningen än pratar klimat när vi träffar vännerna. När vi gör tvärtemot det vi vet att vi borde uppstår dissonans i oss. Det är också jobbigt. Väldigt jobbigt faktiskt. För att komma ifrån den obehagliga känslan kan vi antingen börja agera annorlunda, på sätt som vi vet att läget kräver. Eller vi kan sluta tänka så mycket på att vi borde göra annorlunda. Eftersom beteenden är svårare att ändra (speciellt inbitna och bekväma) är det lättare valet att sluta tänka. Det här märker jag hela tiden hos mig själv. Och det går att leva med rätt mycket dissonans. Men det kräver sin kvinna. Så här berättade retorikforskaren Maria Wolrath Söderberg, som ägnat stor möda åt att försöka få oss att agera bättre klimatmässigt, i en DN-intervju i slutet av förra året:

Vi retoriker är ganska bra på att granska vårt självbedrägeri, men det var inte kul att se att det var samma strategier som jag själv använde för döva mitt dåliga samvete. Någonstans kommer man till en punkt där man måste se faktumet i vitögat, att det inte håller (…) Så hon slutade att flyga. Gick ned i arbetstid för att hålla bättre själv, och få tid för att leva mer hållbart.

DN 6 december 2023

Denial – att bara förneka att den globala uppvärmningen med alla dess skitjobbiga konsekvenser är på riktigt är helt klart en strategi för bättre sinnesfrid.

iDentity – vi har alla olika identiteter som är viktiga för oss. En del identifierar sig med vad de är inom sina yrken, andra mer med roller i privatlivet, på fritiden eller i politiken. Vi har idéer om vad vi är och vill vara och hur vi vill framstå i andras ögon. När det vi borde göra i klimatfrågan kommer i konflikt med våra identiteter, då drar klimatkraven lätt det kortaste strået. Maria Wolrath Söderberg berättar i samma DN-intervju hur smärtsamt hennes beslut att sluta flyga var eftersom hon identifierade sig som en globetrotter, en världsmedborgare.

Jag tror inte att bristen på adekvat agerande i klimatfrågan kan förklaras enbart med Stoknes fem Dn. Men jag är övertygad om att han har rätt i att de hindrar större mobilisering för klimatet och att vi behöver förstå hur vi kan runda dem för att många fler ska engagera sig. Stoknes har några grundstrategier för det. En, som jag inte ska säga mer om just här, är att agera tillsammans och skapa nätverk. Det kan ta oss förbi identitetshindren och hjälpa oss själva och andra att minska dissonansen genom att ändra beteende istället för att trycka undan tankar på uppvärmningen.

En annan grundstrategi för att engagera är att reframa – rama om – frågorna om oss och klimatet. Det handlar om att flytta fokus från deppiga domedagsprofetior till positiva perspektiv. Det är ett sätt att runda både doom och denial: om vi inte behöver bli skräckslagna av undergångsberättelser blir inte heller behovet av att förneka verkligheten så starkt.

Det handlar inte om att förneka att läget är rätt risigt, att katastrofer redan drabbar miljontals människor och andra djur eller att peka ut skimrande framtidslandskap bortom regnbågen. Nej, det handlar om att vi kan göra framtiden bättre eller sämre beroende på hur vi agerar nu, att 2-gradersvärlden blir sämre än 1,5-gradersvärlden men bättre än 3-gradersvärlden. Jag känner personligen att jag inte behöver älta hur dåligt läget är mer. Jag vet säkert mindre än vad som finns att veta om den saken, men jag vet tillräckligt. Det handlar om att tala om det som skapar hopp. Inte falskt utan rimligt hopp. Stoknes ger flera förslag på omramning, här ett par av dem:

Från förstörelse till hälsa: Vi matas med bilder på människor som vadar genom översvämningsområden bärandes på sina småbarn och med utmärglade människor i torkområden (fast mer sällan eftersom Afrika verkar ha fallit bort från journalistikens världskarta). Att det här finns behöver vi veta men vi behöver också se hälsofördelarna med fossilfria samhällen. I städer utan bilavgaser kommer folk att må bättre och färre barn ha andningsbesvär. Cyklar och promenerar vi mer blir vi friskare, liksom om vi äter mindre rött kött. Det är fantastiskt att ett nytt vaccin mot malaria blivit godkänt för att användas på barn i Ghana. Kan malaria utrotas om uppvärmningen inte samtidigt gör att malariamyggorna sprids alltmer? Det finns hopp för framtiden!

Från uppoffring till möjlighet:

Om jag känner att andra – miljömupparna eller alarmisterna – tvingar mig att offra min SUV och grillade T-benstek för någon grön framtid jag inte kan föreställa mig, då blir jag sur. Men om klimatagerande bidrar till ett bättre samhälle där människor är varmare och mer hänsynsfulla och om min nya elbil axar bättre än den gamla bilen och grillad fisk och grönsaker tillsamman med cykling får mina magmuskler och ben att se sexigare ut, då snackar vi.

Fritt översatt från Stoknes

Omramningar av det här slaget kommer inte att få alla att gå ut i generalstrejk för klimatet – ointresset för malariasjuka kan vara monumentalt, kärleken till entrecoten stark – men det är viktigt att sprida positiva idéer om hur framtiden kan bli om vi agerar rätt.

Det handlar inte minst om att hålla sitt eget mod uppe. Jag märker det på en av mina chattar där klimatintresserade forskare orkar glädjas lite åt tevenyheten att det går att odla kakao även i ett varmare klimat med ändrade metoder. Men inte om det blir hur varmt som helst förstås. Om vi skippar biffen nu kan vi få choklad i framtiden!

Per Espen Stoknes (2015) What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming (Chelsea Green Publishing)

Kategorier
Vad ska vi göra?

4. Tågdialog

Jag satt på tåget mellan Uppsala och Stockholm och tjuvlyssnade på några ungdomars diskussion. En av dem blev skammad för att han ägde (och körde antar jag) en gammal bil och blev arg. Han höll med om att bilkörning värmer planeten men hävdade att det han gjorde inte spelade någon jävla roll så länge företagsgiganter som Amazon släpper ut miljontals ton växthusgaser per år.[1] En annan av mina medpassagerare påpekade att det visst är viktigt vad en själv gör, att till exempel inte äta kött, eftersom alla behöver ta sitt personliga ansvar. Det blev nog den livligare diskussion jag hört på ett tåg och de blev faktiskt osams, ungdomarna. Men vem hade rätt?

Killen med bilen har förstås rätt i att det inte spelar roll om bara just han slutar köra bil. Amazon och de andra jätteföretagen fortsätter att producera växthusgaser i en omfattning som han själv aldrig kan komma i närheten av ens om han skulle använda all vaken tid till att försöka. Visst, deras utsläpp är ett jätteproblem som måste adresseras.

Men samtidigt har han fel. FNs klimatpanel IPCC är tydlig med att privatpersoners konsumtion och sätt att transportera sig också måste ändras. En av anledningarna till att jag för första gången svek Vänsterpartiet i senaste riksdagsvalet var att de vägrade säga detta i valrörelsen och la allting på ”politiken”. De har rätt i att det viktiga är att samhället ändras så att mer hållbar produktion och konsumtion och fossilfritt resande gynnas och blir det normala. Det är också nödvändigt att hindra Amazon från att släppa ut miljontals ton växthusgaser varje år.

Men samtidigt: att bara vänta på att omställningen ska rulla in kan inte vara det rätta. Det händer inte av sig självt och det är vi som är politiken. Eller kan bli. Det är verkligen inte tillräckligt att oköpa en ny vinterkappa eller skrota sin gamla bil. Men att göra det och göra det till en politisk handling är något. Och politiskt blir det när vi influerar andras inställning till vad som är bra och naturligt och när vi kan påverka samhället så att det sättet att leva blir ett enkelt val. Allt det är svårt utan att klippa åtminstone det mest klimat- och miljöskadliga beteendet själv.

Kanske är det ännu bättre att klistra fast tummarna på Arlandas startbanor och växla upp den politiska handlingen. Men då föreslår jag att vi tar pendeltåget dit och gör det i våra second hand-kappor.


[1] https://www.theverge.com/2022/8/1/23287351/amazon-climate-change-carbon-emissions-worse-2021